Contact

 

Please send your mail when you have a question or want to visit Aiiku Yogo School.

E-mail: aiikugakuen@aiiku-gakuen.ac.jp